Semin

Jag kan tyvärr inte ta emot ston hemma annat än i undantagsfall.

På Blädde Gård i Blentarp tar vi emot ston för seminering med färsk sperma

 Prislista semin

 Att tänka på inför avelssäsongen