Semin

Under 2017 kommer jag inte att kunna ta emot ston hemma annat än i undantagsfall.

På Blädde Gård i Blentarp tar vi emot ston för seminering med färsk sperma tel Tobias Larsson 0734-096658

 Prislista semin

 Att tänka på inför avelssäsongen